همراه مدیریت آرمانی( هَم آ)| مشاوره, مدیریت , عارضه یابی , مسئولیت اجتماعی , حاکمیت شرکتی , برند , بازاریابی

 

 

 

سیاست های مسئولیت اجتماعی شرکت Euler Hermes
1.    سلامت و رفاه
صنعت بیمه به طور مستقیم در ساختار روزانه جامعه دخالت دارد. مبارزه با فقر، محرومیت اجتماعی و حفاظت از سلامت مفاهیمی است که مسئولیت اجتماعی شرکتی بر آنها تمرکز دارد. این شرکت کارمندان خود را تشویق می کند تا بر ابتکارات درون سازمانی تمرکز داشته باشند.این فعالیت ها شامل:
مبارزه با گرسنگی و کمک به خانواده های محروم در سطح محلی و یا از طریق برنامه های جهانی در جهت پاسخگویی به نیازهای سلامتی و اورژانسی و حمایت از پروزه های  حامی سلامت.
2.    سواد مالی
با توجه به اینکه اقتصاد جهانی در حال تغییر است بر این امر تأیید می کند که حمایت های مالی از جانب بیمه  مهمتر از همیشه است. با توجه به  تخصص این شرکت،فرصت هایی در جهت کمک به مشتریان و جامعه فراهم خواهد شد.
بنابراین، اویلر هرمس تبادل دانش و تجربه بین کارمندان و جامعه را از طریق برنامه های داوطلبانه مبتنی بر اهداف زیر امکان پذیر می کند:
موضوعات مربوط به کسب و کار و امور مالی را به جوانان به صورت عملی و درست برای به کار بردن در زندگی آموزش می دهد.
به کار گیری روش های سازمانی براساس روش های OPEX (روش های برتر عملیاتی) ،انتخاب کارآفرینان اجتماعی (NGO)و کمک به آنها برای کار مؤثر و ایمن کردن آینده مورد استفاده قرار می گیرد.

3.    حفاظت از محیط زیست
کاهش ریسک های زیست محیطی ،همچنان یک عنصر مرکزی از سیاست مسئولیت اجتماعی شرکتی اویلر هرمس است.
اویرر هرمس یک سازمان مبتنی بر کسب و کار است. که این دستورالعمل های داخلی را اجرا کرده و به ادغام فرایندهای استاندارد در دفاتر خود می پردازد:
سیستم شرکت و اجرای دستورالعمل ها بر اساس اصول سبز و بهترین شیوه مصرف انرژی در زندگی روزمره اداره می شود
    این سازمان استانداردهای محیطی با کیفیت بالا را مورد استفاده قرار می دهد و با انتخاب تجهیزات جدید در سازمان فضاهای اداری را بسط می دهد.

4.    برابری و تنوع
اویلر هرمس به عنوان یک کارفرمای مسئول، همچنین به گسترش فعالیت های خود در زمینه های زیر ادامه می دهد:
برابری جنسیتی
نسبت مدیران زن این شرکت در طول چندین سال افزایش یافته است. هدف این است که حداقل تا 30٪ از موقعیت های اجرایی را زنان تا سال 2015 اشغال کنند.
ضد تبعیض
مبارزه با تبعیض در همه اشکال، اولویت اصلی این شرکت است
سیاست منابع انسانی Euler Hermes و دستور العمل های نحوه رفتار، استخدام و ارتقاء کارکنان براساس مهارت کارکنان است.

هانیه نقوی الحسینی-کارشناس امور بین الملل شرکت همراه مدیریت آرمانی(هم آ)

تاریخچه شرکت

شرکت همراه مدیریت آرمانی

ارتباط با هَم آ

دفتر مرکزی: تهران - خیابان آفریقا - ابتدای چهارراه جهان کودک - برج امیر پرویز - طبقه 7 - واحد 72
کد پستی: 59486-46176
تلفن های تماس: 02188206711
ایمیل: info@hamagroup.ir
سایت: www.hamagroup.ir

Template Design:Cyanviolet Group