info@hamagroup.ir ۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

تایماز سید مصطفائی ، رئیس هیئت مدیره شرکت همراه مدیریت آرمانی از آغاز بکار دبیرخانه دائمی چهارمین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران خبر داد .
سید مصطفائی ادامه داد ؛ با توجه به شیوع بحران کرونا در سال گذشته ، چهارمین دوره جایزه برگزار نگردید ولی امسال با امید به انجام واکسیناسیون جمعیت هدف تا زمان رویداد و همچنین رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزاری همایش و از سوی دیگر درخواست شرکت های متقاضی حضور در این جایزه ، رویداد اصلی در اواخر سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد .
ایشان گفت ؛ اطلاعات بیشتر در این خصوص از طریق سایت جایزه csraward.Ir و همین سایت اعلام خواهد شد