info@hamagroup.ir ۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

بازاریابی نقش مهمی را در توسعه استراتژی شرکت و پاسخگویی به برنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ایفا می کند. در واقع امروزه مرزهای میان آنچه که بطور سنتی استراتژی شرکت و استراتژی بازاریابی نامیده می شدند ، محو گردیده اند. این مساله به این دلیل است که نظریه سنتی بازاریابی، مشتری را صرفا علاقمند به آمیزه بازاریابی شرکتی و نه چیز دیگر می داند با این حال شواهد و روندهای اخیر نشان داده اند که مشتریان تحت تاثیر فعالیت های شرکتی که در پس محصولات و خدماتی که خریداری

می کنند قرار دارد نیز هستند. تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی فرآیندهای تولید ، نحوه برخورد مسئولانه شرکتها با کارکنانشان ، نحوه لحاظ نمودن مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی در سرمایه گذاری ها و انجام کلیه امورشان ، همگی دارای تاثیرات مهم بالقوه ای بر برنامه شرکت و بازاریابی آن هستند. تحقیقات نشان می دهد که نرخ خرید محصولاتی که شرکت تولید کننده آن دارای شهرتی مثبت از لحاظ مسئولیت اجتماعی در میات مصرف کنندگان است ، بالاتر می باشد. بازاریابی نقش بسیار مهمی در اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتی و ایجاد نام و نشان تجاری شرکت ایفا می کند.

مسسئولیت اجتماعی شرکتی بعد سهم و حائز اهمیت در ساخت برندی قدرتمند و متمایز برای یک شرکت در نظر گرفته می شود و می تواند در بوجود آوردن ثبات و وفاداری مشتری مبتنی بر ارزش های اخلاقی و اعتقادات مشترک نیز نقش ایفا کند چرا که مشتریان بیشتر متمایلند تا با ارزش های شرکت هایی که با آن ها تعامل دارند ، تعیین هویت گردند.

همچنین انجام فعالیت های مبتنی بر مسئولیت اجتماعی موجب بهبود همبستگی و همدلی پرسنل آنها می شود.

مسئولیت اجتماعی شرکتی بصورت مثبت بر عقاید و نگرش های افراد نه تنها در مورد خود شرکت بلکه نسبت به محصولات شرکت تاثیر گذاشته و مصرف کنندگان نسبت به خرید محصولات از شرکت هایی که بر روی مسئولیت اجتماعی سرمایه گذاری می کنند ترجیح نشان می دهند و نسبت به آنها وفادارند.

مسئولیت اجتماعی بنگاه ها در سال های اخیر به دغدغه ای جهانی و رو به افزایش در دولت ها و مدیران بنگاه ها مبدل گشته است. حرکت به سمت مسئولیت اجتماعی در سطح جهانی از رشد جهانی بنگا ه ها نشات می گیرد. از طرف دیگر در پی افزایش فشارهای عمومی ، از سوی نهادهای قانونگذار ، تشکل های مردمی ، حامیان حقوق بشر و طرفداران محیط زیست ، بنگاه ها ناچار شده اند تا در مورد دامنه فعالیت های اجتماعی خود تجدید نظر نمایند. به دنبال افزایش آگاهی عمومی نسبت به عواقب اجتماعی و زیست محیطی احتمالی ناشی از فعالیت بنگاه ها بر جوامع ، ذینفعان بنگاه ها استانداردهای عملکردی جدیدی برای کسب و کار تدوین نموده اند.

این استانداردها بنگاه ها را ملزم می نماید تا فعالیت های خود را از جنبه تحقق و انطباق با ارزشها ، منافع و انتظارات جامعه و ذینفعان مورد بررسی و نظارت قرار دهند. یکی از مهمترین تحولات ایجاد شده در اندیشه مسئولیت اجتماعی تغییر دیدگاه از اقدامات صرفا انسان دوستانه توسط بنگاه ها به سمت اقدامات انسان دوستانه و در عین حال استراتژیک بود. این طرز تفکر باعث ایجاد تحولاتی عظیم در عرصه کسب و کار بنگاه ها گردید و باعث شد توجه به مسئولیت اجتماعی از یک اجبار ، وظیفه یا اقدام خیر خواهانه صرف به منبعی از فرصت ، نوآوری و مزیت رقابتی برای بنگاه تبدیل شود. در عصر حاضر مسئولیت اجتماعی بنگاه به رویکردی جدایی ناپذیر و بلند مدت در موفقیت سازمان مبدل گشته است به گونه ای که مسئولیت پذیری اجتماعی ، میدانی جدید برای بروز اندیشه ها و ایده های نوآورانه در عرصه اصلاحات و تغییرات سازمانی در پیش روی مدیران وکارکنان بنگاه ها قرار داده است. مسئولیت اجتماعی بنگاه رفته رفته به یکی از مهمترین رکن های کسب و کار مبدل گشته است به گونه ای که

سازمان ها بدون توجه به تاثیرات و عواقب فعالیت های خود بر جامعه قادر به ادامه فعالیت نیستند. بسیاری از بنگاه ها مسئولیت اجتماعی را به عنوان بخشی از استراتژی در دستور کار فعالیت های خود قرارداده اند.در صنایعی چون بانکداری ، معدن ، انرژی و جنگلبانی که تحت تاثیر نظارتهای شدید سیاسی و قانونی هستند توجه به نیازهای ذینفعان و مسئولیت اجتماعی بنگاه در مقایسه با سایر صنایع قابل ملاحظه است. مسئولیت اجتماعی به معنای سهیم شدن بنگاه ها در توسعه پایدار و مستمر سازمان و جامعه خود و در نهایت جامعه بین المللی است. مسئولیت اجتماعی تبدیل سازمان را از موجودی صرف اقتصادی به موجودی اقتصادی و اجتماعی هدایت می نماید. تحقیقات انجام شده در زمینه رضایت مشتریان حاکی از این حقیقت است که اقدامات مرتبط با مسئولیت اجتماعی بنگاه بیش از 25 % بر شهرت و تصویر ذهنی بنگاه که یکی ازعوامل  ایجاد رضایت مشتری است تاثیر گذار است. در طول سال های اخیر مطالعات متعددی در زمینه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و سودآوری انجام شده است در یک تحلیل فراگیر بر روی مجموعه ای از بنگاه ها این نتیجه بدست آمده است که هزینه های مسئولیت اجتماعی بنگاه در مقایسه با سود و منفعت حاصل از آن بسیار اندک و قابل چشم پوشی است.

آیا شما نیز به دنبال ایجاد مزیت رقابتی پایا برای شرکت ، سازمان و یا نشان تجاری خود هستید ؟ مسئولیت اجتماعی به صورت مثبت برعقاید و نگرش های افراد نه تنها در مورد خود شرکت بلکه نسبت به محصولات شرکت تاثیر گذاشته و مصرف کنندگان نسبت به خرید محصولات از شرکت هایی که بر روی مسئولیت اجتماعی سرمایه گذاری می کنند ترجیح نشان می دهند و وفا دارند.

به عبارت دیگر آیا شرکتی می تواند از طریق فعالیت های مسئولیت شرکتی و همکاری با سازمان های محلی ریسک اجتماعی خود را مدیریت نماید ؟ آیا می تواند از طریق فعالیت های مسئولانه بازاریابی کند و بازاریابی خود را با چالشهای اجتماعی پیوند بزند تا نامی ماندگار داشته باشد ؟ آیا میتوان از طریق فعالیت های مسئولیت اجتماعی در شرکت خود روحی تازه بدمد و کارکنان خود را با انگیزه تر نماید ؟ آیا می تواند از طریق فعالیت های مسئولانه و حضور در بازارهای کم تر توسعه یافته محصولی جدید به بازار عرضه نمود ؟

بسیاری از شرکتها در جهان در چار چوب بازاریابی چالش محور به فعالیت هایی در این حوزه پرداخته اند و برند خود را با یک چالش اجتماعی  پیوند می زنند و از این طریق نه تنها محصولات خود را بلکه یک پیام اجتماعی را به مصرف کنندگان منتقل می کنند. موفقیت کسب و کار با پیشرفت جامعه متصل است و رابطه مستقیمی میان این دو است . چرا شرکت مایکروسافت در بازار آفریقا سرمایه گذاری می کند ؟ چرا که در صورت جهش از یک سطح توسعه به سطح دیگر در این قاره ، بازار افریقا به بزرگترین بازار مایکروسافت تبدیل خواهد شد. چرا شرکت های نفتی بزرگ چون شل نزدیک به 5 % درآمد خود را صرف سرمایه گذاری تحقیق و توسعه برروی  انرژی های تجدید پذیر می کنند ؟

چرا هم اکنون در بازار سوخت های فسیلی رهبر بازار هستند و می خواهند هنگامی که سوخت های فسیلی به تمام رسید همچنان رهبر بازار انرژی باقی بمانند.

بنابر این پیشنهاد می گردد شرکت های ایرانی با توجه به دغدغه های اجتماعی خود بکوشند ضمن بهره گیری از تجربیات موفقیت و شکست طرح های مسئولیت اجتماعی در نقاط مختلف جهان ضمن بهره گیری از ادبیات مسئولیت اجتماعی شرکتی با تشکیل کمیته آن دربنگاه خود مفاهیم کلیدی آنرا وارد استراتژی سازمانی نمایند.

/تایماز سید مصطفایی دبیر جایزه