همراه مدیریت آرمانی( هَم آ)| مشاوره, مدیریت , عارضه یابی , مسئولیت اجتماعی , حاکمیت شرکتی , برند , بازاریابی

1.خدمات مشاوره ای :

- تدوین استراتژی ها و رویکردهای مسئولیت اجتماعی شرکتی

- تجزیه و تحلیل ذینفعان

- تدوین برنامه های مشارکت اجتماعی استراتژیک

- تدوین کمپین های مسئولیت اجتماعی شرکتی

- حوزه های مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتی

- بهبود نظام حاکمیت شرکتی در بنگاه های اقتصادی

- تدوین برنامه راهبردی برند و بازاریابی

2.خدمات ارزیابی و گزارش نویسی :

-  مطالعه و ارزیابی اثرات اجتماعی پروژه ها

- ارزیابی بلوغ مسئولیت اجتماعی شرکتی بر اساس استاندارد شبکه مسئولیت اجتماعی اتحادیه اروپا

- تدوین گزارش سالانه مسئولیت اجتماعی شرکتی بر اساس استاندارد GRI

- ارزیابی مسئولیت اجتماعی شرکتی

- ارزیابی وضعیت حاکمیت شرکتی بنگاه

- ارزیابی هیئت مدیره

3. خدمات آموزش و همایش :

- برگزاری همایش و سمینار در حوزه مسئولیت اجتماعی

- برگزاری دوره مسئولیت اجتماعی شرکتی بر اساس استاندارد ISO26000

- برگزاری مسئولیت اجتماعی شرکتی در حوزه منابع انسانی

- برگزاری مسئولیت اجتماعی شرکتی در حوزه بازاریابی

- برگزاری دوره آشنایی با استاندارد گزارش دهی GRI

- برگزاری دوره هیئت مدیره در شرکتهای دولتی،خصوصی و بورسی

- برگزاری دوره حاکمیت شرکتی

- برگزاری دوره بازاریابی چالش محور

- برگزاری دوره ساخت برند سازماتی و شخصی
   
  
 
 

تاریخچه شرکت

شرکت همراه مدیریت آرمانی

ارتباط با هَم آ

دفتر مرکزی: تهران - خیابان آفریقا - ابتدای چهارراه جهان کودک - برج امیر پرویز - طبقه 7 - واحد 72
کد پستی: 59486-46176
تلفن های تماس: 02188206711
ایمیل: info@hamagroup.ir
سایت: www.hamagroup.ir

Template Design:Cyanviolet Group