info@hamagroup.ir ۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

?اگر آرزو دارید دنیا جای بهتری برای زندگی شود و تمام ابزار آن را در اختیارتان قرار دهند ، اما ندانید چگونه ؟!.....


?وقت آن است که در مورد ایزو ۲۶۰۰۰ بیشتر بدانید ، راهنمایی در مورد مسئولیت اجتماعی

دوره آموزشی ISO26000 با اعطای گواهینامه بین المللی

 

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر : 88206711 - 09122588964 ساناز احمدی فرد