info@hamagroup.ir ۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی

مسئولیت اجتماعی شرکتی در مفهوم خود توصیه‌ای به سازمان‌ها و شرکت‌ها دارد که نسبت به محیط داخلی سازمان، کارکنان، گروه‌های مخاطب، جامعه، محیط ‌زیست و در نهایت نسبت به بازار، صنعت و اصناف مشابه مسئولیت و وظیفه‌ای دارند که شاید در اساسنامه شرکت و شرح فعالیت آن نباشد؛ اما از نظر وجدان و اخلاق نباید از آنها غافل باشند. اما سوالی اینجا مطرح می‌شود که چه ارتباطی بین روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی شرکتی وجود دارد؟

 پاسخ کوتاه و مشخص است؛ روابط عمومی ها به عنوان پل ارتباطی سازمان و جامعه باید بتوانند نقش دیده بانی خود را به خوبی ایفا کرده و با رصد شرایط اجتماعی و محیط پیرامون کسب و کار سازمان متبوع خود، معضلات، نقایص و محرومیت‌ها را شناسایی کرده و جهت رفع یا کاهش آنها برنامه ریزی نمایند و اهرم اجرایی مسئولیت اجتماعی شرکت ها باشند و میان سازمان و جامعه شرایط برد برد را حاکم کنند. این موضوع در کنار وجهه انسانی، اخلاقی و اجتماعی می‌تواند ضامن دوام و موفقیت کسب و کار سازمان نیز شود و نقش موثری در برندسازی و تقویت برند سازمان داشته باشد. چرا که یک سازمان هرگز نمی تواند در میان محرومیت ها و کمبودها به موفقیت صد درصدی و مستمری دست یابد.

روابط عمومی هوشمند است که باید با شناخت افکار عمومی، محیط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه به تعهدات اجتماعی سازمان بیندیشد. به‌عنوان مثال اگر در اثر اجرای یک طرح یا یک اقدام سازمان مشکلاتی به وجود آید و این امر گریبان یک سازمان را بگیرد این روابط عمومی است که در معرض اتهام و پاسخگویی مردم و رسانه‌ها قرار می‌گیرد. البته تنها در ایران نیست که نام روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی بهم گره خورده است، بلکه بیش از سی سال است که مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف جدید روابط عمومی‌ها در جهان شده است.

روابط عمومی ها در قبال مسئولیت اجتماعی درسه حوزه ارتباطات رسانه ای، اطلاع رسانی و تبلیغات فعالیت خود را دنبال می کنند. هر یک از این کارکردها به نوبه خود دارای فرایندهایی است که روابط عمومی ها از آن استفاده می کند. حضور در رسانه های جمعی و اطلاع رسانی صحیح و به موقع از کارکرد های مهم روابط عمومی در این حوزه می باشد که روابط عمومی ها در راستای مسئولیت اجتماعی و شفاف سازی به آن عمل می کنند.

روابط عمومی ها می توانند مفاهیم مسئولیت اجتماعی شرکتی را در نظر مشتریان و ذی نفعان با ارزش تر نشان دهند.

بنابراین در رویکرد انسان محور، توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان ها با هدف حفظ محیط زیست، برطرف کردن محرومیت ها انجام می پذیرد و در نتیجه این اقدام بشر دوستانه ناخودآگاه موفقیت سازمان در بازار  را تضمین می کند و این روابط عمومی ها هستند که شهرت سازمان ها را تثبیت می کند.