info@hamagroup.ir ۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

درباره جایزه مسئولیت اجتماعی شرکتی
شرکت همراه مدیریت آرمانی (هم آ) با عنوان دبیرخانه دائمی جایزه مسئولیت اجتماعی با همراهی مجموعه ای از وزارت خانه ها و سازمان های حامی با هدف ارتقاء و اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی، الگو سازی و افزایش انگیزه برای مشارکت بنگاه ها با بررسی تجربیات و پروژه های انجام شده در این دوره به شناسایی، معرفی و تشویق مجموعه های برتر در قالب جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی می پردازد.
رویداد جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی بر آن است که ضمن ایجاد فضایی برای هم فکری و هم افزایی ایده ها جهت مواجهه با چالش های زیست محیطی و اجتماعی بنگاه های اقتصادی، به تقویت و توسعه روابط سرمایه گذاران، اعضاء هیئت مدیره و سایر ذی نفعان با یکدیگر همت گمارد.
این مهم تنها با بهره گیری از روش های خلاقانه و نو برای پیشبرد اهداف تجاری بنگاه ها، در ساختار اقتصادی و اجتماعی فعلی میسر خواهد شد.بدیهی است که تسریع فرآیندهای مرتبط با پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در شرکت ها، زمینه را برای مشارکت فعالانه سرمایه گذاران خارجی و نهادهای بین المللی هموار خواهد ساخت.

منافع و دلایل حضور در جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی:


   - فرصت ارزیابی جهت آشنایی و به اشترک گذاری ایده و تجربیات، بنگاه های اقتصادی پیشبرد و موفق کشور
   - ایجاد همگرایی و گسترش ارتباطات مجموعه ها با یکدیگر در حوزه پیاده سازی و اجرای مضامین مسئولیت اجتماعی شرکتی
   - قرار گرفتن در فضای یادگیری و ارتقاء علمی با حضور مدیران موفق و اساتید برجسته علمی و بین المللی CSR
   - به آزمون گذاشتن جایگاه فعلی سازمان و شناخت نقاط قوت و ضعف آن در رقابت با سایر سازمان های پیشرو در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی
جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی اولین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران به نشانی http://www.csraward.ir مراجعه فرمایید.