info@hamagroup.ir ۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

داوطلبی کارکنان بخشی از استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها هستند که توسط کارفرمایان به منظور تشویق و حمایت از کارکنان برنامه‌های جهت مشارکت داوطلبانه در جامعه و تلاش در جهت رفع چالش‌ها و مشکلات آن، تعریف و سازماندهی می‌شوند. این برنامه‌ها، با توجه به استراتژی و چشم‌انداز شرکت‌ها، در ساختار، مقیاس، مدل اجرایی، تأمین منابع و اثراتی که خلق می‌کنند، متفاوت هستند و طیف وسیعی از فعالیت‌ها را شامل می‌شوند. هر چه برنامه داوطلبی کارکنان یک شرکت با استراتژی ها و اولویت‌های کسب و کار شرکت، همسوتر باشد میزان ارزش مشترک خلق شده و اثربخشی برنامه داوطلبی بیشتر خواهد بود. این برنامه‌ها می‌توانند به دو صورت فردی و گروهی سازماندهی شوند و سه گروه را منتفع می‌سازند، شرکت‌ها، جامعه محلی و کارکنان.
کارکنان شرکت¬ها و سازمان¬ها تحت عنوان "روز کار داوطلبانه کارکنان" یک روز در سال، در طول ساعت کاری خود فعالیت-های داوطلبانه¬ای را انجام می¬دهند. مثلا کارکنان یک شرکت می¬توانند به شکل گروهی در پروژه¬ای در اجتماع محلی خود همکاری کنند. این برنامه¬ها طیف وسیعی از فعالیت¬ها مثل فعالیت¬های آموزشی، هنری، زیست محیطی، اجتماعی، بهداشت و سلامت را شامل می¬شوند.
این برنامه ها یکی از فاکتورهای مهم در تقویت ارزشها و فرهنگهای سازمانی ، توانمند کردن کارکنان و اخلاقی کردن شرکت به شمار می رود . هر چه کارکنان نسبت به چالشهای اجتماعی جامعه آگاه تر گردند ریسک های اخلاقی و عملیاتی شرکت کاهش می یابد.
برنامه های داوطلبی کارکنان که حوزه نوظهور مشارکت شرکت‌ها در اجتماعی هستند که در آن فعالیت می‌کنند، انواع مختلفی دارند. از مشارکت یک روزه کارکنان داوطلب یک شرکت در طول ساعات کاری خود و در برنامه‌های تعریف شده برای حمایت از جامعه محلی جهت پرداختن به یک مسئله و چالش خاص تا برخورداری از یک برنامه منظم هدفمند بلندمدت و مستمر که طی آن کارکنان، دانش و مهارت‌‌های تخصصی خود را در راستای ظرفیت‌سازی سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد، در اختیار آنان قرار می‌دهند. این شیوه مشارکت و این نوع از برنامه داوطلبی کارکنان از متداول‌ترین، اثربخش‌‌ترین و ارزش‌آفرین‌ترین نوع آن به شمار می‌رود که روز به روز هم محبوبیت بیشتری بین شرکت‌ها می‌یابد.