info@hamagroup.ir ۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

مزیت مسئولیت اجتماعی شرکتی (csr) در مدیریت منابع انسانی

  1. محیط کار مثبت

زمانی که شرکت، رفتارهای بشردوستانه و اخلاقی از خود نشان می دهد، با احتمال بیشتری برای کارمندان شرکت شرایط کاری مناسب مهیا می کند. بنابراین میزان مشارکت و بهره وری کارمندان بالاتر می رود.

بکارگیری فرهنگ مسئولیت اجتماعی در میان کارمندان از بالاترین سطوح تا پایین ترین سطوح، در ایجاد یک محیط کاری مثبت و بهره ور که در آن کارمندان امکان پیشرفت دارند، نقش بسیار موثری دارد.

زمانی که شرکت ها در حوزه مسئولیت اجتماعی مشارکت دارند، محیط کار بسیار جذاب­تر است.

  1. افزایش خلاقیت

کارمندانی که از مشارکت سازمان خود در فعالیتهای بشر دوستانه محلی یا جهانی آگاه هستند، احساس تعهد بیشتری نسبت به محل فعالیت خود خواهند داشت. بخاطر این حس همبستگی سازمانی کارمندان تلاش می کنند تا هرچه بهره ورتر و خلاقانه تر عمل کنند.

مدیران شرکت­ها آگاهند که بهترین دارایی شان داشتن کارمندانی خلاق است.

با بکارگیری برنامه های کامل بشردوستانه، سازمانها می توانند به کارمندانشان در راستای هرچه بهره ورتر و خلاقتر بودن کمک کنند.

شرکت­هایی که از بیشترین ظرفیت خود در راستای بکارگیری CSR استفاده می کنند، قادر به پرورش نیروهایی خلاق و بهره ور هستند.

  1. تشویق رشد شخصی و تخصصی

زمانی که شرکتها فرهنگ CSR را در سازمان خود به خدمت می­گیرند، امکان اجرای فعالیتهای داوطلبانه و امور خیریه را برای کارکنان خود فراهم می آورند. زمانی که کارکنان زمان و سرمایه خود را در راستای فعالیتهای خیرخواهانه استفاده می کنند هم بصورت شخصی و هم به بصورت تخصصی رشد می­یابند.

با کمک رساندن و همکاری داوطلبانه تیمی، کارمندان هم افزایی را آموخته و در پروژه ها موفق تر عمل می کنند. هم­چنین کارمندان حس غرور نسبت به فعالیت­های خود و سازمانشان که این امکان را برای آنها فراهم می آورد، پیدا خواهند کرد.

  1. ارتقاء نوع دوستی

زمانی که کارمندان در می یابند که سازمانشان در فعالیتهای بشردوستانه مشارکت می کند، آنها به پیروی از رهبرانشان در این فعالیتها مشارکت خواهند کرد.

ساناز احمدی فرد- شرکت همراه مدیریت آرمانی (هم آ)