info@hamagroup.ir ۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

گزارش نویسی مسئولیت اجتماعی و استاندارد GRI

ضرورت گزارش دهی اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی یک پارچه و همشکل در دنیا ، گزارش نویسی در قالب استاندارد GRI را فراهم آورد که یک ساختار کلیدی و زبان مشترک برای سازمان ها و ذی نفعان می­باشد. این گزارشات، در جهت اطلاع‌رسانی عملکرد و اثرات عملکردی فعالیت بنگاه ها چه مثبت و چه منفی می باشد. چرخه گزارش‌دهی در سازمان ها شامل برنامه‌ای از گردآوری داده‌ها، اطلاع‌رسانی و پاسخ دهی به‌طور منظم به ذی نغعان و تصمیم‌سازان ارشد سازمان بوده و زمینه ساز شکل‌دهی استراتژی، خط‌مشی‌ و بهبود عملکرد آنان می باشد.

بنگاه­های مطرح در سطح جهانی هر ساله گزارش‌هایی در خصوص فعالیت های خود و تاثیرات این فعالیت ها ارائه می‌دهند.

GRI (Global Reporting Initiative) یک سازمان پیشرو در زمینه پایداری است که بر اساس گزارش دهی با یک رویه استاندارد برای همه شرکت ها و سازمان ها ست. علت مبنا قرار دادن مدل GRI، شمول مفاهیم به کار رفته، مشارکت ذی نفعان بین المللی در تدوین چارچوب، به روز بودن، عملیاتی بودن و گستره كاربري آن بوده است. یکی از راه‌های بیان فعالیت‌ها و اثرات سازمان می‌تواند گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت یا ارائه گزارش پایداری باشد.

گزارش پایداری (Sustainability Report)، گزارشی است بیانگر ارزش‏ها و مدل حکمرانی سازمانی و ارتباط بین استراتژی‏های سازمان و تعهد آن به یک اقتصاد جهانی پایدار ، که توسط یک بنگاه یا سازمان در مورد تاثیرات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی فعالیت های روزانه خود ایجاد کرده‏اند، منتشر می‏شود. پایداری  قابلیت پایدار ماندن چیزی برای زمان طولانی یا بی‌نهایت مبتنی بر عملکرد در این چهار حوزه کلیدی است.  گزارش‌دهی نظام‌مند پایداری به سازمان‌ها برای اندازه‌گیری تاثیراتی که ایجاد می‌کنند یا تجربه می‌کنند، تنظیم اهداف و مدیریت تغییر کمک می‌کند.

 ساناز احمدی فرد- شرکت همراه مدیریت آرمانی