همراه مدیریت آرمانی( هَم آ)| مشاوره, مدیریت , عارضه یابی , مسئولیت اجتماعی , حاکمیت شرکتی , برند , بازاریابی

نقش رهبری سازمانی در پیاده سازی مسئولیت اجتماعی ( CSR )

مطالعات انجام شده در "ژورنال بین المللی مدیریت و کسب و کار" نشان می دهد که هم بستگی مثبت و مستقیمی میان رویکرد "تحول افرین" رهبران سازمانی نسبت به CSR و عملکرد سازمان علی الخصوص در بخش مالی سازمان وجود دارد. کسب اعتبار سازمانی در میان مشتریان و ذینفعان می تواند از بسیاری از تبلیغات در اذهان عمومی موثرتر باشد و سرمایه های بیشتری را به سم سازمان جلب نماید. هم چنین هم بستگی مثبتی میان اعتبار سازمانی - بر اساس فعالیتهای اجتماعی انجام شده شرکت و  رضایت ذینفعان و سرمایه گذاران وجود دارد. مکانیزم­های حکمرانی مسئولیت اجتماعی، در هریک از حوزه های سازمان دارای دستورالعمل ها و شرایط تعیین شده می­باشد که به بهترین نحو می تواند به ارتقاء عملکرد تک تک اجزاء سازمان منجر شود. از آنجایی که رویکرد تبیین شده توسط رهبران سازمانی به عملکرد و رفتار سازمان منجر می شود، هر اندازه رویکرد رهبران با ساختارهای پذیرفته شده ی مسئولیت اجتماعی قرابت بیشتری داشته باشد، عملکرد سازمان در مقابل جامعه عملکرد مسئولانه تر و موثرتری خواهد بود.

ساناز احمدی فرد- شرکت همراه مدیریت آرمانی(هم آ)

 

تاریخچه شرکت

شرکت همراه مدیریت آرمانی

ارتباط با هَم آ

دفتر مرکزی: تهران - خیابان آفریقا - ابتدای چهارراه جهان کودک - برج امیر پرویز - طبقه 7 - واحد 72
کد پستی: 59486-46176
تلفن های تماس: 02188206711
ایمیل: info@hamagroup.ir
سایت: www.hamagroup.ir

Template Design:Cyanviolet Group