همراه مدیریت آرمانی( هَم آ)| مشاوره, مدیریت , عارضه یابی , مسئولیت اجتماعی , حاکمیت شرکتی , برند , بازاریابی

 

رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و افشای آن عاملی ضروری است که به تداوم شرکت می انجامد. زیرا همه شرکتها ارتباطاتی با جامعه دارند و جامعه امکان بقای آنها را در دراز مدت فراهم می آورد. با گسترش مسئولیت پذیری شرکتها وظیفه آنها از "فراهم کردن پول برای سهامداران " فراتر رفته است. در این راستا می بایستی هدف شرکتها از رویکرد حداکثر سازی سود در گزارشگری مالی سنتی به رویکرد مسئولیت اجتماعی در گزارشگری زیست محیطی و اجتماعی تغییر یابد.

یکی از اهداف گزارشگری مالی، تسهیل فرآیند تخصصی سرمایه در اقتصاد است. از جنبه های مهم این هدف، بهبود تصمیم گیری های سرمایه گذاری است.

تاریخچه شرکت

شرکت همراه مدیریت آرمانی

ارتباط با هَم آ

دفتر مرکزی: تهران - خیابان آفریقا - ابتدای چهارراه جهان کودک - برج امیر پرویز - طبقه 7 - واحد 72
کد پستی: 59486-46176
تلفن های تماس: 02188206711
ایمیل: info@hamagroup.ir
سایت: www.hamagroup.ir

Template Design:Cyanviolet Group