همراه مدیریت آرمانی( هَم آ)| مشاوره, مدیریت , عارضه یابی , مسئولیت اجتماعی , حاکمیت شرکتی , برند , بازاریابی

دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی، در ادامه تقدیر از اعضای شورای سیاستگذاری اولین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ، تایماز سید مصطفایی دبیر جایزه و مدیر عامل شرکت همراه مدیریت آرمانی لوح ایشان را اهداء نمود.

در این رویداد صمیمانه، در خصوص اهمیت و نقش رسانه ها در ترویج مسئولیت اجتماعی تبادل نظر گردید. محمد حیدری، از حمایت انجمن صنفی مدیران رسانه از دبیر خانه دائمی جایزه خبر داد.

تاریخچه شرکت

شرکت همراه مدیریت آرمانی

ارتباط با هَم آ

دفتر مرکزی: تهران - خیابان آفریقا - ابتدای چهارراه جهان کودک - برج امیر پرویز - طبقه 7 - واحد 72
کد پستی: 59486-46176
تلفن های تماس: 02188206711
ایمیل: info@hamagroup.ir
سایت: www.hamagroup.ir

Template Design:Cyanviolet Group